ADVIES

VOOR AL JE REGENWATEROPVANG & REGENWATERINFILTRATIE PROJECTEN

Regenwater goed opvangen en verwerken is extreem belangrijk, en wordt alleen maar belangrijker. Bij overschotten, na hevige regenval. Op kleine schaal, op en rond een huis, maar ook op grote grondoppervlaktes zoals industrieterreinen. Zo kunnen we voorkomen dat tuinen, straten en parkeerplaatsen onder water komen te staan. Maar dus ook bij tekorten zijn er oplossingen, door slim regenwater op te vangen om kostbaar drinkwater te besparen.


ONZE SPECIALISTEN

Onze specialisten hebben jarenlange ervaring in regenwateropvang en regenwaterinfiltratie. We helpen je dus ook graag bij het uitwerken van je projecten en bieden altijd de meest geschikte klimaatadaptieve oplossing.


EXPERTISEGEBIEDEN

Woningen
In steeds meer gemeentes worden de bergingseisen voor regenwater strenger, en bij nieuwbouw is het al verplicht, regenwater opvangen op eigen grond. PolyCall heeft alle infiltratieoplossingen om dat mogelijk te maken. Maar ook opvang en hergebruik van regenwater, bijvoorbeeld voor het sproeien van de tuin, is anno nu met lange periodes van droogte een must. Met bijvoorbeeld onze Rainblocks hebben we daar een fraaie, efficiënte en duurzame oplossing voor. En vaak is daar ook subsidie voor beschikbaar!

Meer weten over oplossingen?

Openbare Ruimte
Ondergelopen straten, pleinen en parkeerplaatsen zijn ook een steeds vaker voorkomend verschijnsel. PolyCall heeft oplossingen om, i.c.m. iedere toplaag - natuursteen, asfalt, etc. – overtollig regenwater snel en efficiënt af te voeren, zónder het riool extra te belasten. Ook voor de combinatie met boomgroeiplaatsen hebben we diverse oplossingen voorhanden.
Infrastructuur
Ook wegen en alle leidingen en kabels die daar naast of onder liggen hebben last van overtollig regenwater. Goede afwatering en infiltratie is daar essentieel. PolyCall helpt met de juiste oplossing, toegespitst op zowel ondergrond als toplaag.

Sportaccomodaties
Ook bij sportaccomodaties, of dat nou sporthallen of sportvelden zijn, is regenwater uiteraard ook een issue. Sporthallen zullen ook afgekoppeld moeten worden van het riool, dus is infiltratie essentieel.
Voor natuurgras is infiltratie maar zeker ook beregening van groot belang, en dan liefst niet met kostbaar drinkwater. Maar denk ook bijvoorbeeld aan infiltratie i.c.m. opslag en hergebruik van regenwater voor de besproeiing van hockey water-kunstgrasvelden; dat is een andere belangrijke toepassing waar we je graag in adviseren en helpen je project te realiseren. En wat te denken van ondergelopen bunkers op de golf course?

Meer weten over oplossingen?

AAN DE SLAG?

PolyCall is dé specialist voor oplossingen voor je regenwater-vraagstukken, van tekentafel tot realisatie.
PolyCall als kennis- en projectpartner? Neem contact met ons op, per e-mail of telefoon!

Video infiltratiekrat

Video Rainblock Regenwaterschutting

Aan het laden
Aan het laden