Regenwater

In Nederland ondervinden we de laatste jaren steeds meer uitdagingen met neerslag. Tijdens de hete zomers vaker watertekorten, ondanks vaak lokale, intense buien, in het najaar en voorjaar juist weer een wateroverschot. Hoe kunnen we hiermee omgaan en wat zijn de oplossingen?  

Onze installateurs krijgen steeds vaker vragen over de juiste manieren voor het afvoeren en hergebruiken van regenwater.  In principe is een huiseigenaar zelf verantwoordelijk voor het afvoeren en/of opslaan van regenwater dat op eigen terrein valt. De gemeente is verantwoordelijk voor het openbare terrein. Maar ook die kunnen steeds vaker het water bij hevige buien niet meer verantwoord afvoeren. Daarom gelden er voor huiseigenaren steeds vaker steeds strengere regels voor hemelwateropvang en -afvoer. Omdat je eigenlijk ook niet wil dat het hemelwater in het riool geloosd wordt - het is immers schoon en zéér bruikbaar en belangrijk water – bieden wij je verschillende alternatieven.
Aan het laden
Aan het laden